Tentokrát bych se chtěl věnovat ne tak úplně příjemnému tématu, ale je nutné upozornit i na nepříjemné věci týkající se provozu s.r.o. – problémy. V průběhu podnikání jistě narazíte (možná jste už narazili) na určité problémy, které je třeba neprodleně řešit. Některé z nich jsou závažnější, jiné zase méně. V tomto článku si ukážeme některé z nich a jak proti nim efektivně bojovat, či dokonce jak jim předcházet.

Profesionalita je základ

Většina problémů plynou z neprofesionálního přístupu ať už samotných majitelů, či manažerů vedoucích firmu. Pokud tedy nemáte dostatek znalostí potřebných k vedení firmy, bylo by dobré, najmout si na takovou funkci právě nějakého manažera. Při jeho výběru si však dejte pozor hlavně na to, aby tito pracovníci vykazovali potřebnou profesionalitu a potřebné zkušenosti. Nedostatek této profesionality pak může vést ke špatné organizaci ostatních pracovníků, nízké kvalitě služeb, či špatným hospodařením.

I ostatní pracovníci by měli vědět, co dělat

Mezi další známé problémy patří nekvalifikovanost pracovníků. Do jisté míry to souvisí s neprofesionalitou. Nekvalifikovanost můžete eliminovat tím, že už při výběru těchto pracovníků si dáte záležet. Pokud již zaměstnáváte pracovníky bez potřebné kvalifikace, možností jsou vzdělávací programy a rekvalifikační kurzy – třeba i zaplacení autoškoly. Pokud chcete tento problém řešit dlouhodobě, popřípadě mu předcházet, zkuste zavést speciální školící programy pro středoškoláky, či vysokoškoláky.

Najděte si k zaměstnancům cestu

Demotivovaní pracovníci málo pracují a poskytují zpravidla nekvalitní služby. Motivace zaměstnanců je ve společnosti s ručením omezeným (a nejen zde) důležitým faktorem. Motivaci nemusíte nutně zvyšovat za pomocí mzdy (i když to pravděpodobně funguje nejlépe), můžete také využít benefičních programů v rámci firmy. Z vlastní zkušenosti vím, že nejvíce motivují odměny, které následují hned po vykonání úkolu – to že na konci roku někomu přidáte tolik a tolik není až tolik ohromující.

Dbejte také na to, aby se utvořil dobrý kolektiv. Nikdo přece nechce pracovat někde, kde panuje špatná atmosféra. Pokud se zaměstnanci dokonce bojí chodit do práce, věřte, že se to podepíše i na jejich výkonu.

Nedostatek komunikace znamená chaos!

Komunikace je důležitým aspektem napříč celým životem. Není tomu tak jenom ve vztahu, ale také v práci. Pokud se svými (vy sami, popřípadě vaše vedení) zaměstnanci nekomunikujete, dojde k informačnímu šumu. Může se stát, že zaměstnanci nebudou vědět přesně, co mají dělat, jak to mají dělat a jak podávat kvalitní výkony. Nedostatek komunikace může vést k chaosu, který vašemu s.r.o. na produktivitě rozhodně nepřidá.

V případě, kdy máte nějaký tým, který celé s.r.o. vede, dejte si záležet na poradách. Právě na poradách totiž můžete těmto pracovníkům vysvětlit, jak si představujete celkovou strategii firmy, kam se má ubírat a co je třeba zlepšit. Pokud porady nesvoláváte pravidelně, rozhodně nad tím začněte uvažovat.

Není-li jiné možnosti, přemýšlejte nad insolvencí

Když se vaše společnost dostane do situace, kdy není schopna plnit své závazky, a vy už tak nějak nevíte kudy kam, zvažte možnost insolvence. Nejenže neschopnost plnit závazky značně postihne celou firmu – má vliv na její dobré jméno, kvalitu služeb, ale i na samotné zaměstnance. Způsoby řešení úpadku jsou různé – konkurs, reorganizace, oddlužení a zvláštní způsoby.

Hlavně nezavírejte oči

Spousta firem má tyto problémy za malicherné, avšak opak je pravdou. Takové problémy se vyplatí řešit co nejdříve, aby samotnou společnost postihly co nejméně. Dostanete-li se však do takové situace, kdy už není cesty úniku, zvažte insolvenční řízení. Pokud se vám článek nezdá vyčerpávající, můžete se podívat na další výčet problémů zde.

Barbora Koukolová