Stormsoft
Tvorba profesionálních webových stránek

"Být připraven je nejdůležitějším předpokladem úspěchu."

Concept

Správně navrhnout webu je základ jeho správného fungování. Tato služba neznamená jen programování kódu, ale maximální zhodnocení jejich potenciálu.

Design

Vytvoříme moderní design pro vaše stránky podle vašich představ. Při návrhu vzhledu klademe důraz na kreativitu a poutavost.

Coding

Zabýváme se tvorbou webových prezentací pro osobní využití až po obsáhlejší stránky především pro malé a střední firmy.

Seo

Provedení kompletní optimalizace webové stránky. Tato služba je prováděna od začátku tvorby webu jako její nezbytná součást.

Co předchází práci na projektu
Každý projekt je pro nás něčím unikátní. Při prvním seznámení se s klientem a jeho zadáním se snažíme soustředit se na to, čím má být právě tento web jedinečný, a toho poté maximálně využít. Teoreticky vycházíme z tzv. SWOT analýzy. Tento termín zahrnuje zhodnocení Strenghts (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (nebezpečí, hrozby). Před samotným započetím prací na projektu se snažíme získat od klientů co možná nejvíce informací a podnětů, abychom o projektu měli co největší přehled, což je základ jeho kvalitního zpracován.
Návrh rozvržení obsahu
Po analýze toho, co má web obsahovat, se věnujeme tomu, jak to prostřednictvím webové stránky "prodat". Přesněji tedy jak logicky rozmístit obsah na webové stránce tak, aby se na ní uživatel dobře a rychle orientoval, a snadno se dostal k informacím, které potřebuje. V této fázi používáme tzv. Wireframe model - tedy takový návrh webu, ve kterém nejsou umístěny žádné grafické prvky. Je to tedy jen soubor textových polí, které zhruba nastiňují rozvržení (layout webu), ale zároveň nesou informaci o tom, co budou obsahovat - text, obrázek, video, atd.
Kam dál?
Toto je zhruba tak vše, co spadá do návrhu webu. S výsledky této procedury se potom dále pracuje v oblasti grafického návrhu, kdy se obsahové struktuře webu vytvoří konkrétní grafická podoba.
Graficky design webu
Upoutat moderním a svěžím grafickým vzhledem je další bod k dokonalé a úspěšné webové prezentaci. Klademe velký důraz na sladění barev, grafickou přehlednost obsahu a především na to, aby vzhled korespondoval s obsahem.
Tvorba webovych stranek
Při kódovaní webových stránek dodržujeme pravidla W3C a dogma W4. Tvoříme stránky plně kompatibilní pro všechny běžně rozšířené a valnou většinu méně používaných webových prohlížečů. Používáme technologie CSS (2.0) a HTML (4.01).
Definice SEO
SEO - search engine optimalisation - je soubor postupů, které mají za cíl zlepšit pozici webu ve vyhledávačích. Od toho se samozřejmě odvíjí viditelnost webu na internetu, jeho návštěvnost, a především stálý přísun nových klientů. Cílem SEO je především vytvoření takového webu, který poskytuje relevantní, hodnotné a lehce přístupné informace. Obecně jde také o to, aby na webu nevyskytovaly identické, nebo velmi podobné stránky, tedy aby neobsahoval informace duplicitně. Každá obrazová informace na webu musí být reprezentovatelná i pomocí textu, především, aby byl zajištěna blind-free přístupnost. O dalších zásadách SEO, především o těch, které může klient sám ovlivnit
SEO jako samozřejmost
Našim klientům nabízíme optimalizaci jako samozřejmost. Webové stránky, které na internetu nejsou dostatečně viditelné rozhodně nejsou dobrou investicí. Navíc nemají šanci dostatečně využít potenciál, který reklama prostřednictvím webových stránek poskytuje. Od samého počátku práce na projektu se zabýváme SEO. Kromě vlastního dodržování těchto zásad také poskytujeme poradenství klientům, aby se při tvorbě nového nebo úpravě stávajícího obsahu na webu mohli sami podílet na optimalizaci sami. Tím se zbavují povinnosti platit nám zbytečné paušální poplatky za údržbu webu.
Nabídka pro stávající weby
Nikdy není pozdě na to vylepšit výsledky Vašich webových stránek. Jednak poskytujeme plné poradenství v této oblasti - řekneme Vám na co sami můžete pro optimalizaci webu udělat, tzn. pokud máte možnost upravovat jejich obsah. U statických webových stránek provádíme zpravidla jednorázovou optimalizaci obsahu, případně provádíme SEO v rámci zavedení systému pro správu obsahu. U dynamických webových stránek se lze individuálně domluvit na provedení kompletní optimalizace i v rámci Vašeho stávajícího redakčního systému, samozřejmě po předchozí analýze.
Previous slide
Next slide

Nejnovější z našeho blogu